KEDİ VE KÖPEKLERDE KALP YETMEZLİĞİ

KEDİ VE KÖPEKLERDE KALP YETMEZLİĞİ

Kalp, dolaşımın en önemli organı olup vücuttan kirli kanı toplayıp yine vücuda temiz kan pompalayan mükemmel bir organdır. Kalp yetmezliği de bu durumda ortaya çıkmaktadır. Kanın kalpten yeterli miktar ve basınçta kanın pompalanmaması sonucu meydana gelmektedir.

Nedenleri

Kalp üç dokudan oluşur perikardiyum,endokardiyum,myokardiyum bu dokuların doğuştan veya sonradan meydana gelmiş harabiyeti sonucu kalp yetmezliği görülür. Otonom sisteminde olan bozukluklar, anemi , tümörler, çeşitli travmalar, enfeksiyöz nedenler, toksinler kalp yetmezliğinin görülmesinin sebepleri arasındadır. Kalp yetmezliğinin nedenleri hakkında kısaca bilgi verdim. Şimdi bu konuları detaylandırmak gerekiyor. Kalp yetmezliğinin oluşum mekanizması ve nedenlerine birazcık açacak olursak.
Konjenital Kalp Bozukluklar(Doğuştan meydana gelenler) Kalp 4 odacıktan oluşur bu odacıklar arası kapaklar vardır ve kan bu kapakların açılıp kapanıp kalbin kasılıp gevşemesi sonucu bir odacıktan diğer bir odacığa geçer. Bu kapakların herhangi birinde olan bir sorun sonucunda kalp yetmezlikleri görülür. Örneğin bir kapağın tamamen kapanmaması veya kalbin tamamen kasılıp pompalanmaması sonucu kalp yetmezlikleri görülür.

VETMATEAPP

Sağ Kalp yetmezliği

Kalpte gelişen herhangi bir enfeksiyon veya bozukluk sonucu sonradan gelişen edinsel kalp bozukluklarına neden olur. Özellikle köpeklerde dilate kardiyomyopati hastalığında kalbin genellikle sol ventrikülusunda bazen de kalbin sağ ventrikulusunda oluşur. Ekg de kardiyak dilatasyon ve miyokardiyal zayıflama dikkati çeker. Hastalarda sağ kalpte ve sol kalpte yetmezlikler, atriyal fibralasyon , kanın vücuda pompalanamaması geri dönmesi görülür ve ilerlemiş olgularda ölümler dikkat çeker.
Kalpte uyarımın iletilmemesi sonucu da bir takım bozukluklar ve yetmezliklere sebep olmaktadır. Kalp kasında oluşan yıkımlanmalar, enfeksiyonlar sonucu uyarımlarda ileti aksar. Kalp yetmezliğinde klinik bulgular şu şekilde sıralanabilir.

Sol kalp yetmezliği

Güç soluk alıp verme sol kalp yetmezliğinin en önemli bulgusudur. Solunum güçlüğü koşma ve merdiven çıkıp inmede dikkati çeker. Hastalarda kuru bir öksürük diğer bir klinik belirtidir. Akciğer ödemi ve hızlı soluk alıp vermede sol kalp yetmezliğinin diğer bir semptomu olarak dikkat çeker.
Sağ Kalp yetmezliği
Vücuttaki kan volümü artar yani kan temizlenmesi için kalbe geri dönemez vücudun çeşitli yerlerinde kalarak ödem oluşturur. Boyun ve karın venalarında genişlemeler dikkat çeker. Yine solunum güçlüğü ve kardiyak aritmiler, akciğer dokusunda ödem ve ilerleyen olgularda siyanöz gözlemlenir.

Tanı

Kalp yetmezliklerinde tanı ve teşhis çok önemlidir. Hasta sahibinin erken klinik belirtiler gözlemleyip doğru teşhis ve tedavi için kalp konusunda uzman bir yere götürmesi hastalığın gidişatı için çok önemlidir. Kalp yetmezliği bakısı için , Radyografik muayeneler ile başlayıp, EKG ve ECO bakısıyla birlikte teşhisin kesinleşip uygun tedaviye başlanması büyük önem taşır. Kalp yetmezliği tedavisinde olgunun durumuna göre, diüretikler, Ace inhibitörleri, kortizonlar, kalp kası destekleyicileri, antibiyotikler, vazodilatörler, bronkodilatörler, kan sulandırıcıları, kalp glikozitleri gibi bir çok ilaç hastanın durumuna göre kullanılmaktadır.

Rating: 4.3/5. From 4 votes.
Please wait...

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir